Terug naar DienstenCrisis en Issues Management

Issues management

“Een gewaarschuwd mens telt voor twee.”

Elk bedrijf of organisatie heeft een robuust plan voor bedrijfscontinuïteit nodig om te overleven tijdens natuurrampen, pandemieën, economische crises, cyberaanvallen en andere risico scenario’s. Wat moet er in dergelijke situaties worden gecommuniceerd? En hoe zit het met opkomende problemen, die smeulen zonder vuur?
Gebreken die worden ontdekt in producten, diensten of in het gedrag van de directie, bij voorbeeld.

De taak om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsrisico’s volledig worden geanticipeerd en gedekt door passende, voorbereide verklaringen, wordt meestal toevertrouwd aan het communicatieteam, de poortwachters van de bedrijfsreputatie.

Media Wise kan u helpen voorbereid te zijn. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van antwoorden op lastige situaties die zich voordoen, zodat u bereid bent om op alle risico’s, groot en klein, in te spelen, waardoor ‘issues’ blijven zaken en crises woorden voorkomen. We bieden een uitgebreid overzicht van bestaande risico’s en kunnen u helpen bij het bijwerken en uitbreiden van uw huidige repertoire van vragen en antwoorden en gesprekspunten. We kunnen u ook helpen bij het opstellen van factsheets en Q & A’s voor specifieke producten of diensten.

Crisiscommunicatietraining

“Voorbereiding is de sleutel tot succes.”

Aan de frontlinie van elke goed beheerde crisis staat een veilige woordvoerder die heeft geoefend en voorbereid en die beproefd, getest en vertrouwd is. De situaties met het hoogste risico kunnen het beste worden afgehandeld door het leiderschapsteam. Kleine crises en issues worden vaker afgehandeld door product- en accountmanagers. Het communicatieteam speelt een sleutelrol op het raakvlak tussen externe en interne vragen. Zijn uw crisisteam leden klaar voor de taak?

Onze geavanceerde media training en crisiscommunicatie sessies hebben als doel de vaardigheden en zelfvertrouwen op te bouwen die nodig zijn om goed te handelen in een crisis situatie. Tijdens de sessies worden potentiële crisis gebieden getest en krijgen deelnemers de kans om een passende communicatie-aanpak te formuleren. De training kan dus worden gebruikt als een test for bestaande of potentiële officiële woordvoerders.

Het programma:

Meestal bouwen we een programma om een crisismoment heen, dat zich in verschillende stadia ontplooid. De deelnemers geven een aantal mediabriefings in aanloop naar een nagebootste persconferentie. In de loop van de dag zullen de deelnemers:

  • Kernboodschappen aanscherpen en oefenen die in elke media situatie nodig zijn
  • Leren hoe ze moeten reageren op de verschillende stadia van een echte potentiële crisis
  • Zich voorbereiden op vragen die in een crisissituatie naar voren komen
  • Leren hoe ze zich moeten opstellen in een crisisinterview
  • Leren hoe ze vragen kunnen ontwijken die ze niet willen, of kunnen, beantwoorden
  • Leren omgaan met een onverwacht, spontaan interview